EPD

返回 主页

每月空气质素健康指数摘要

空气质素健康指标每月详情查询
2022年06月 (1.6-30.6)
监测站各等级分布(累计小时数)
甚高严重
中西区7200000
南区7200000
东区7200000
观塘7200000
深水埗7200000
葵涌7200000
荃湾7200000
将军澳7200000
元朗7200000
屯门7200000
东涌7200000
大埔7200000
沙田7200000
北区7155000
塔门6970000
分类图示累计小时数百分比
10772100%
50%
00%
甚高00%
严重00%
监测站各等级分布(累计小时数)
甚高严重
铜锣湾7200000
中环7200000
旺角7200000
分类图示累计小时数百分比
2160100%
00%
00%
甚高00%
严重00%
备注:

(1) 由于监测站有时必须暂停以进行必要的维修,故此每月所纪录到的空气质素健康指数总时数有可能比该月的总时数少。